L

Theorie examen oefenen

Oefen hier het CBR theorie examen voor de auto, motor of bromfiets

Al onze examens zijn gratis. Probeer ons theorie examen eens uit.

Heb je al een account, klik dan op inloggen

Examen uitslagen

Overzicht van examens

Samenvatting examen 1

Vraag 1

Je wilt hier in halen mag dat?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 2

Wanneer je dit verkeersteken nadert, welk rijgedrag moet je dan toepassen?

Flying screens

Bij een wegversmalling rijden automobilisten graag door. Je delft het onderspit! Als de versmalling aan onze zijde is zoals hier dan moeten wij wachten!

Jouw antwoord:

Vraag 3

Welke verkeersoplossing is de gevaarlijkste?

Flying screens

Bij een linkse bajonet aansluiting ga je eerst naar links en dan naar rechts. Bij het naar rechts afslaan kun je voorsorteren en daardoor levert dat meer doorstroming en minder gevaar op. Bij de rechtse ga je eerst naar rechts om vervolgens bij het naar links afslaan eventueel te wachten tegen de wegas op een tegenligger. Je kan dan in de rug worden aangereden. De rechtse is ook een minder vlotte oplossing. Wees je ervan bewust en herken deze situatie! In sommige gevallen is het beter om niet tegen de wegas voor te sorteren maar in het midden van je rijstrook te blijven.

Jouw antwoord:

Vraag 4

Je wilt hier linksaf slaan, moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger is geen bestuurder en moet dus wachten! Gebeurt dat niet dan kun je de voetganger niet omver rijden! Maar de regels kun je zelfverzekerd toepassen. Je moet snelheid minderen zodat van links en rechts komende bestuurders ook kunnen zien dat je ook echt wilt stoppen. Voorrang verlenen is iemand in staat stellen ongehinderd zijn weg te vervolgen.

Jouw antwoord:

Vraag 5

Een motorfiets met zijspan rijdt hierin. Mag dat?

Flying screens

nee, een motorfiets met zijspan is ook een motorfiets. Een motorfiets is een motorvoertuig op 2 wielen al dan niet met zijspan of aanhangwagen.

Jouw antwoord:

Vraag 6

Hoe kan je de invloed van middelpuntvliedende kracht terug dringen?

Flying screens

Verkanting wordt tot stand gebracht door het wegdek over de volle breedte van de bocht van de buitenkant naar de binnenkant te laten hellen. Naarmate de snelheid toeneemt neemt ook de middelpuntvliedende kracht toe, maar in geval van file of gladheid moet de verkanting niet zo zijn aangebracht en zo schuin liggen dat er problemen kunnen ontstaan.

Jouw antwoord:

Vraag 8

Aan welke zijde van de weg staan de rode reflectoren?

Flying screens

Als je in het donker op een bochtige weg zit is het handig om te weten dat de witte reflectoren aan de linker zijde van de weg staan en de rode rechts. Makkelijk te onthouden door de letter r te onthouden. De letter r van rechts en van rood! Staan er in het donker rode reflectoren voor je dan gaat de bocht naar links! Ze staan ongeveer om de 50 meter geplaatst.

Jouw antwoord:

Vraag 9

Kun je hier je hier ruiters verwachten die oversteken?

Flying screens

Een ruiterpad is niet voor motorrijders! Staat het naast de weg, dan is er een apart gedeelte gemaakt voor ruiters. Het ruiterpad. Ruiters steken ook over en nemen rotzooi mee de weg op. Let dus goed op, de weg kan glad zijn! Let ook op dat je er zo stil mogelijk voorbij rijdt. Paarden kunnen schrikken van het geluid wat een motor produceert!

Jouw antwoord:

Vraag 10

Je rijdt hier met dimlichten, moet dat?

Flying screens

Tijdens de schemering is dimlicht verplicht. Ik raad je aan altijd met dimlicht aan te rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 26

Wat is hier de goede manier van voor laten gaan?

Flying screens

De motorfiets maakt een korte bocht ten opzichte van de auto. De bromfiets moet stoppen, omdat de auto van rechts komt.

Jouw antwoord:

Vraag 27

Je wilt linksaf slaan, moet je de fietser hier voor laten gaan?

Flying screens

Als je rechts of links gaat mag je nooit voor een andere weggebruiker langs rijden. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor, dus ook voetgangers en fietsers. Kijk je iemand tijdens het linksafslaan in buik of rug; gas terug!

Jouw antwoord:

Vraag 28

Je haalt de vrachtauto in om de autosnelweg te verlaten, mag dat?

Flying screens

Langs de blokmarkering op een uitrijstrook mag je bestuurders op de doorgaande rijbaan rechts inhalen. Doe dit alleen om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen en wanneer je niemand hindert.

Jouw antwoord:

Vraag 29

Je rijdt op de rijbaan naast een fietsstrook met een onderbroken streep, wat is er toegestaan?

Flying screens

Wanneer er een onderbroken streep is aangebracht zoals hier, dan mag je op de fietsstrook rijden wanneer je hierbij geen fietsers in gevaar brengt of hindert. Wanneer het rijden op de fietsstrook die gemarkeerd is door een onderbroken streep de doorstroming van het verkeer bevorderd is het toegestaan. Als je hiermee geen fietsers of snorfietsers in gevaar brengt of hindert. Bij een doorgetrokken streep niet!

Jouw antwoord:

Vraag 30

Je wilt hier rechtdoor, moet je nu stoppen?

Flying screens

De taak van de verkeersagent is erg zwaar en kost veel oplettendheid. Daarom is het goed om de tekens te kennen, anders weet je niet wat je moet doen en zal de agent ook het spoor bijster raken. Rijd de agent rustig voorbij als je weer mag gaan rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 31

Je rijdt deze weg in, mag dat?

Flying screens

Alle ronde borden met een rode rand geven een verbod aan. Dit icoontje staat voor motorfietsen. Zit er geen poppetje op dan is het een bromfiets.

Jouw antwoord:

Vraag 32

Welk voertuig is de laatste van de colonne?

Flying screens

Het linkse voertuig is het eerste voertuig en is de enige met twee vlaggen. Het volgvoertuig heeft 1 vlag en koplamp blauw van kleur. Het laatste voertuig heeft 1 groene vlag en koplamp. Na groen: doorgaan!

Jouw antwoord:

Vraag 33

Je haalt de tram in, mag dat?

Flying screens

Je mag in 5 gevallen rechts inhalen: 1. rechts van de blokmarkering 2. als iemand anders linksaf gaat en richting naar links heeft aangegeven 3. in file 4. op of bij nadering rotonde 5. Trams. Haal in alleen wanneer het veilig is en het de doorstroom van het verkeer bevorderd.

Jouw antwoord:

Vraag 34

Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?

Flying screens

Bij bord A kun je wel tegenliggers verwachten! Ook al is het een eenrichtingsweg, toch kunnen er fietsers tegemoet komen. Bord B is een verplichte richting voor motorvoertuigen. Andere voertuigen kunnen wel van richting veranderen.

Jouw antwoord:

Vraag 35

Wat is hier de goede volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

De vrachtauto is op dit gelijkwaardige kruispunt de enige die geen bestuurders van rechts ziet naderen. De auto moet stoppen omdat de vrachtauto een bestuurder van rechts is. De motor moet stoppen omdat de auto een bestuurder van rechts is.

Jouw antwoord:

Vraag 36

Wanneer kan het inhalen op een rechte, onoverzichtelijke weg gevaarlijk zijn?

Flying screens

Het is belangrijk dat je de afstand en de snelheid van de tegenligger goed inschat wanneer je iemand inhaalt in het verkeer. Als je twijfelt en te weinig afstand of zicht hebt mag je niet inhalen. Je bent altijd verplicht om je motor tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij en te overzien is! Als je de snelheid verkeerd inschat kan inhalen voor een gevaarlijke dodelijke situatie zorgen!

Jouw antwoord:

Vraag 37

Je wilt hier rechtdoor rijden, moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

Het gaat hier om een uitrit, de bestuurder van de auto verlaat de weg via een aflopend trottoir. Dus net zoals bij elke uitritconstructie moet de auto iedereen (alle verkeer) voor laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 38

Wanneer kun je anderen onnodig in gevaar brengen?

Flying screens

De remafstand wordt langer indien het remsysteem niet op alle 2 de wielen werkt. De remmen zijn samen met de banden gigantisch belangrijk! Controleer deze regelmatig!

Jouw antwoord:

Vraag 39

Je rijdt hier 80 km/u, is dat wel een veilige snelheid?

Flying screens

Op een onverharde weg kun je wegschuiven. Je rijdt naar een bocht en dus is het geen veilige snelheid. Het is verstandiger om de bocht langzamer te nemen en er rekening mee te houden dat het wegdek slecht en onbetrouwbaar is.

Jouw antwoord:

Vraag 40

Je wilt rechtsaf slaan, moet je de voetganger hier voor laten gaan?

Flying screens

Het maakt dus niet uit waar je van richting verandert! Of dit nu in een erf is of niet. Stop met de motor in de rechtuitstand, dat is stabieler!

Jouw antwoord:

Vraag 41

Wanneer rijd je besluitvaardig?

Flying screens

Je bent besluitvaardig als je snel een beslissing neemt, zonder te twijfelen. Andere weggebruikers gaan twijfelen aan jou wanneer je onnodig voorrang verleent. Het recht op voorrang mag je nooit afdwingen en is op de motor ook niet zo best voor je gezondheid!

Jouw antwoord:

Vraag 42

Wat kun je verwachten wanneer je dit verkeersbord nadert?

Flying screens

Alle driehoekige borden geven een gevaar aan. Bij dit gevaar pas je je snelheid zodanig aan dat je jezelf overeind kan houden. Ga uiterst langzaam door bochten en vraag je af of je nu wel moet gaan rijden. Op twee wielen is het levensgevaarlijk te rijden bij ijzel of sneeuw.

Jouw antwoord:

Vraag 43

Wat betekent de combinatie van deze twee verkeerstekens?

Flying screens

Staat er het woord - uitgezonderd - dan geldt de verplichte rijrichting niet voor de aangegeven categorie bestuurders. Staat er geen woord maar alleen een symbool, dan geldt het bord juist alleen voor de aangegeven categorie bestuurders. Een blauw rond bord is altijd een gebod! Hier moet iets.

Jouw antwoord:

Vraag 44

Je wilt linksaf slaan, wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Eerst mag de voetganger voor gaan, die loopt op of nadert een VOP! Dan jij als motor rijder omdat je op de afbuigende voorrangsweg rijdt (haaietanden). Daarna mag de auto, omdat de auto voorrang moet geven aan alle bestuurders die op de afbuigende voorrangsweg rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 45

Als er een groene belijning is aangebracht mag je.....KM per uur?

Flying screens

Je zit op een autoweg! Binnenkort zijn alle wegen zo ingericht dat je aan de belijning kunt zien wat de snelheid moet zijn. Is de witte lijn naast het groen doorgetrokken, dan mag je niet inhalen. Is de witte lijn onderbroeken dan mag je (al is dit wel heel gevaarlijk, zorg dat je voldoende ruimte hebt)inhalen.

Jouw antwoord:

Vraag 46

Je wilt op deze manier de file inhalen, mag dat?

Flying screens

Het snelheidsverschil mag niet meer dan 10 km/u zijn.

Jouw antwoord:

Vraag 47

Hoeveel km/u is de toegestane maximumsnelheid op deze weg?

Flying screens

Let ook op de lijnen! Zit er een stippel of doorgetrokken lijn in het midden dan is het een 80 km weg. Zijn er aan de zijkanten sugestiestroken aangebracht dan 60 km. Zit er in het midden een groene lijn dan 100 km per uur.

Jouw antwoord:

Vraag 48

Je parkeert hier je motor, mag dat?

Flying screens

Er mag alleen geparkeerd worden op eigen terrein of op parkeerplaatsen met een P aangeduid op het wegdek of middels een bord binnen een erf.

Jouw antwoord:

Vraag 49

Onder welke omstandigheden anticipeer je op wat komen kan? A: . B:

Flying screens

Je moet altijd proberen in te schatten wat jouw rijgedrag kan belemmeren. Ook al is het op dat moment nog niet te zien!

Jouw antwoord:

Vraag 50

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Jij zit samen met de fietser op de afbuigende voorrangsweg. De auto moet dus wachten. De fietser gaat nog rechtdoor en jij wilt de voorrangsweg verlaten, dan gaat de fietser eerst. Een soort rechtdoorregel kun je toepassen.

Jouw antwoord:

Vraag 51

Wat is de maximaal toegestane snelheid?

Flying screens

Autowegen zijn gevaarlijk! Er zijn meestal tegenliggers. De weg is niet altijd uitgevoerd met een vluchtstrook of -haven. Er zijn kruispunten mogelijk. Kijk uit wanneer je besluit in te halen. Daar gebeuren veel dodelijke ongelukken mee.

Jouw antwoord:

Vraag 52

Je wilt rechtdoor. Mag dat als je dit bord passeert?

Flying screens

Hier mag je rijden. Het bord is rond met een rode rand! Alle borden rond met een rode rand zijn verbodsborden. Er mag iets niet! Wat niet mag, staat erin. Bij dit bord mogen geen bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor inrijden.

Jouw antwoord:

Vraag 53

Als je je motor op de middenstandaard wilt zetten, waar moet je dan op letten?

Flying screens

Als je op vakantie gaat neem je een sterke plaat mee, zodat je die onder de middenbok kan plaatsen, zodat de motor niet wegzakt en valt.
Als je de motor niet op een verharde vlakke ondergrond zet en hij valt dan komt al het gewicht op de zijkant van de motor. Meestal krijg je door het lompe gewicht vervelende en dure schade aan de motor!

Jouw antwoord:

Vraag 54

Je parkeert hier, mag dat?

Flying screens

Je mag niet eens stilstaan op een fietsstrook die gemarkeerd is met een onderbroken of doorgetrokken streep. Ook niet er naast. Als je niet mag stilstaan hoe wil je dan parkeren? Je zult voordat je gaat parkeren eerst moeten stoppen en dat mag dus niet!

Jouw antwoord:

Vraag 55

Wat wil dit verkeersteken duidelijk maken?

Flying screens

Alle ronde borden met een rode rand houden een verbod in. Dan mag er iets niet. In dit geval het keren.

Jouw antwoord:

Vraag 56

Bij welk van deze verkeersborden mag je door een motor worden ingehaald?

Flying screens

B duidt het einde aan van het inhaalverbod. Kijk goed uit dat je zelf niet wordt ingehaald!

Jouw antwoord:

Vraag 57

Hoe kun je de meeste remvertraging (met automatisch antiblokkeringsysteem) bereiken?

Flying screens

Door het elektronisch systeem wordt de blokkering van het voorwiel bij een noodstop voorkomen. Je kunt zelfs nog enigszins sturen. Schrik er niet van, omdat het een raar gevoel is laten de meeste bestuurders de rem weer los.....dit moet je niet doen! Oefen hiermee op een vrije parkeerplaats.

Jouw antwoord:

Vraag 58

Bevatten een glaasje jenever en een glas bier evenveel alcohol?

Flying screens

Wijn, bier en jenever hebben andere alcoholpercentages, maar daarnaast is ook de hoeveelheid drank per standaardglas verschillend. Je krijgt maar een beetje jenever ten opzichte van het glas bier.

Jouw antwoord:

Vraag 59

Je wilt rechtdoor, moet je de bromfietser voor laten gaan?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 60

Hoeveel meter afstand moet je onderling minimaal houden wanneer je in groepsverband 80 rijdt?

Flying screens

Wanneer je in groepsverband 80 km/u rijdt moet de onderlinge afstand minimaal 30 meter zijn. Elke motorbestuurder moet goed opletten dat de motorrijder voor zich geen gekke dingen doet. Als hij voor je door een diepe kuil rijdt heb je al niet zoveel meter meer om daadwerkelijk uit te wijken of te remmen. Beter is om nog meer afstand te houden! In ieder geval 2 seconden.

Jouw antwoord:

Vraag 61

Is dit het juiste schoeisel voor een motorrijder?

Flying screens

Wettelijk is er inderdaad nog niets beschreven daarover. Echter behoort een motorrijder zichzelf te beschermen tegen onnodig letsel. Het kan zelfs zo zijn dat je niets krijgt van de verzekering, omdat die ook in de polis praten over beschermende kledij! Het is de enige bescherming, je hebt geen kreukelzone! Een goede investering: motor laarzen!

Jouw antwoord:

Vraag 62

Je loopt, met de motor aan de hand. Moet je een valhelm opzetten?

Flying screens

Nee, als je naast de motor loopt, ben je voetganger. Je moet wel de leeftijd van minimaal 18 jaar hebben. Je moet wel in het bezit zijn van het betreffende rijbewijs A!

Jouw antwoord:

Vraag 63

Je wilt hier inhalen, is dat veilig op deze manier?

Flying screens

Er wordt hard gereden en bestuurders zien je vaak niet aankomen. Er is veel te weinig ruimte en het is verboden om binnen een rijstrook in te halen.

Jouw antwoord:

Vraag 64

Bij welk van deze verkeersborden laat je verkeer dat je tegemoet komt voor gaan?

Flying screens

B = inrijden toegestaan. C = Tegenliggers, dat wil zeggen dat het op dat moment overgaat van eenrichtingsverkeer naar een rijbaan met tweerichtingsverkeer. Let op inhalend verkeer!

Jouw antwoord:

Vraag 65

Is het in sommige situaties toegestaan om groot licht te voeren binnen de bebouwde kom?

Flying screens

Wanneer je met alleen dimlicht de situatie op de weg niet goed kunt overzien mag je groot licht voeren binnen de bebouwde kom wanneer het donker is. Maar alleen wanneer je hiermee geen andere weggebruikers hindert.

Jouw antwoord:

Vraag 1

Je wilt hier in halen mag dat?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 2

Wanneer je dit verkeersteken nadert, welk rijgedrag moet je dan toepassen?

Flying screens

Bij een wegversmalling rijden automobilisten graag door. Je delft het onderspit! Als de versmalling aan onze zijde is zoals hier dan moeten wij wachten!

Jouw antwoord:

Vraag 3

Welke verkeersoplossing is de gevaarlijkste?

Flying screens

Bij een linkse bajonet aansluiting ga je eerst naar links en dan naar rechts. Bij het naar rechts afslaan kun je voorsorteren en daardoor levert dat meer doorstroming en minder gevaar op. Bij de rechtse ga je eerst naar rechts om vervolgens bij het naar links afslaan eventueel te wachten tegen de wegas op een tegenligger. Je kan dan in de rug worden aangereden. De rechtse is ook een minder vlotte oplossing. Wees je ervan bewust en herken deze situatie! In sommige ..

Jouw antwoord:

Vraag 4

Je wilt hier linksaf slaan, moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger is geen bestuurder en moet dus wachten! Gebeurt dat niet dan kun je de voetganger niet omver rijden! Maar de regels kun je zelfverzekerd toepassen. Je moet snelheid minderen zodat van links en rechts komende bestuurders ook kunnen zien dat je ook echt wilt stoppen. Voorrang verlenen is iemand in staat stellen ongehinderd zijn weg te vervolgen.

Jouw antwoord:

Vraag 5

Een motorfiets met zijspan rijdt hierin. Mag dat?

Flying screens

nee, een motorfiets met zijspan is ook een motorfiets. Een motorfiets is een motorvoertuig op 2 wielen al dan niet met zijspan of aanhangwagen.

Jouw antwoord:

Vraag 6

Hoe kan je de invloed van middelpuntvliedende kracht terug dringen?

Flying screens

Verkanting wordt tot stand gebracht door het wegdek over de volle breedte van de bocht van de buitenkant naar de binnenkant te laten hellen. Naarmate de snelheid toeneemt neemt ook de middelpuntvliedende kracht toe, maar in geval van file of gladheid moet de verkanting niet zo zijn aangebracht en zo schuin liggen dat er problemen kunnen ontstaan.

Jouw antwoord:

Vraag 8

Aan welke zijde van de weg staan de rode reflectoren?

Flying screens

Als je in het donker op een bochtige weg zit is het handig om te weten dat de witte reflectoren aan de linker zijde van de weg staan en de rode rechts. Makkelijk te onthouden door de letter r te onthouden. De letter r van rechts en van rood! Staan er in het donker rode reflectoren voor je dan gaat de bocht naar links! Ze staan ongeveer om de 50 meter geplaatst.

Jouw antwoord:

Vraag 9

Kun je hier je hier ruiters verwachten die oversteken?

Flying screens

Een ruiterpad is niet voor motorrijders! Staat het naast de weg, dan is er een apart gedeelte gemaakt voor ruiters. Het ruiterpad. Ruiters steken ook over en nemen rotzooi mee de weg op. Let dus goed op, de weg kan glad zijn! Let ook op dat je er zo stil mogelijk voorbij rijdt. Paarden kunnen schrikken van het geluid wat een motor produceert!

Jouw antwoord:

Vraag 10

Je rijdt hier met dimlichten, moet dat?

Flying screens

Tijdens de schemering is dimlicht verplicht. Ik raad je aan altijd met dimlicht aan te rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 26

Wat is hier de goede manier van voor laten gaan?

Flying screens

De motorfiets maakt een korte bocht ten opzichte van de auto. De bromfiets moet stoppen, omdat de auto van rechts komt.

Jouw antwoord:

Vraag 27

Je wilt linksaf slaan, moet je de fietser hier voor laten gaan?

Flying screens

Als je rechts of links gaat mag je nooit voor een andere weggebruiker langs rijden. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor, dus ook voetgangers en fietsers. Kijk je iemand tijdens het linksafslaan in buik of rug; gas terug!

Jouw antwoord:

Vraag 28

Je haalt de vrachtauto in om de autosnelweg te verlaten, mag dat?

Flying screens

Langs de blokmarkering op een uitrijstrook mag je bestuurders op de doorgaande rijbaan rechts inhalen. Doe dit alleen om een vlotte verkeersdoorstroming te bevorderen en wanneer je niemand hindert.

Jouw antwoord:

Vraag 29

Je rijdt op de rijbaan naast een fietsstrook met een onderbroken streep, wat is er toegestaan?

Flying screens

Wanneer er een onderbroken streep is aangebracht zoals hier, dan mag je op de fietsstrook rijden wanneer je hierbij geen fietsers in gevaar brengt of hindert. Wanneer het rijden op de fietsstrook die gemarkeerd is door een onderbroken streep de doorstroming van het verkeer bevorderd is het toegestaan. Als je hiermee geen fietsers of snorfietsers in gevaar brengt of hindert. Bij een doorgetrokken streep niet!

Jouw antwoord:

Vraag 30

Je wilt hier rechtdoor, moet je nu stoppen?

Flying screens

De taak van de verkeersagent is erg zwaar en kost veel oplettendheid. Daarom is het goed om de tekens te kennen, anders weet je niet wat je moet doen en zal de agent ook het spoor bijster raken. Rijd de agent rustig voorbij als je weer mag gaan rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 31

Je rijdt deze weg in, mag dat?

Flying screens

Alle ronde borden met een rode rand geven een verbod aan. Dit icoontje staat voor motorfietsen. Zit er geen poppetje op dan is het een bromfiets.

Jouw antwoord:

Vraag 32

Welk voertuig is de laatste van de colonne?

Flying screens

Het linkse voertuig is het eerste voertuig en is de enige met twee vlaggen. Het volgvoertuig heeft 1 vlag en koplamp blauw van kleur. Het laatste voertuig heeft 1 groene vlag en koplamp. Na groen: doorgaan!

Jouw antwoord:

Vraag 33

Je haalt de tram in, mag dat?

Flying screens

Je mag in 5 gevallen rechts inhalen: 1. rechts van de blokmarkering 2. als iemand anders linksaf gaat en richting naar links heeft aangegeven 3. in file 4. op of bij nadering rotonde 5. Trams. Haal in alleen wanneer het veilig is en het de doorstroom van het verkeer bevorderd.

Jouw antwoord:

Vraag 34

Welk bord geeft een eenrichtingsweg aan?

Flying screens

Bij bord A kun je wel tegenliggers verwachten! Ook al is het een eenrichtingsweg, toch kunnen er fietsers tegemoet komen. Bord B is een verplichte richting voor motorvoertuigen. Andere voertuigen kunnen wel van richting veranderen.

Jouw antwoord:

Vraag 35

Wat is hier de goede volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

De vrachtauto is op dit gelijkwaardige kruispunt de enige die geen bestuurders van rechts ziet naderen. De auto moet stoppen omdat de vrachtauto een bestuurder van rechts is. De motor moet stoppen omdat de auto een bestuurder van rechts is.

Jouw antwoord:

Vraag 36

Wanneer kan het inhalen op een rechte, onoverzichtelijke weg gevaarlijk zijn?

Flying screens

Het is belangrijk dat je de afstand en de snelheid van de tegenligger goed inschat wanneer je iemand inhaalt in het verkeer. Als je twijfelt en te weinig afstand of zicht hebt mag je niet inhalen. Je bent altijd verplicht om je motor tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand waarover de weg vrij en te overzien is! Als je de snelheid verkeerd inschat kan inhalen voor een gevaarlijke dodelijke situatie zorgen!

Jouw antwoord:

Vraag 37

Je wilt hier rechtdoor rijden, moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

Het gaat hier om een uitrit, de bestuurder van de auto verlaat de weg via een aflopend trottoir. Dus net zoals bij elke uitritconstructie moet de auto iedereen (alle verkeer) voor laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 38

Wanneer kun je anderen onnodig in gevaar brengen?

Flying screens

De remafstand wordt langer indien het remsysteem niet op alle 2 de wielen werkt. De remmen zijn samen met de banden gigantisch belangrijk! Controleer deze regelmatig!

Jouw antwoord:

Vraag 39

Je rijdt hier 80 km/u, is dat wel een veilige snelheid?

Flying screens

Op een onverharde weg kun je wegschuiven. Je rijdt naar een bocht en dus is het geen veilige snelheid. Het is verstandiger om de bocht langzamer te nemen en er rekening mee te houden dat het wegdek slecht en onbetrouwbaar is.

Jouw antwoord:

Vraag 40

Je wilt rechtsaf slaan, moet je de voetganger hier voor laten gaan?

Flying screens

Het maakt dus niet uit waar je van richting verandert! Of dit nu in een erf is of niet. Stop met de motor in de rechtuitstand, dat is stabieler!

Jouw antwoord:

Vraag 41

Wanneer rijd je besluitvaardig?

Flying screens

Je bent besluitvaardig als je snel een beslissing neemt, zonder te twijfelen. Andere weggebruikers gaan twijfelen aan jou wanneer je onnodig voorrang verleent. Het recht op voorrang mag je nooit afdwingen en is op de motor ook niet zo best voor je gezondheid!

Jouw antwoord:

Vraag 42

Wat kun je verwachten wanneer je dit verkeersbord nadert?

Flying screens

Alle driehoekige borden geven een gevaar aan. Bij dit gevaar pas je je snelheid zodanig aan dat je jezelf overeind kan houden. Ga uiterst langzaam door bochten en vraag je af of je nu wel moet gaan rijden. Op twee wielen is het levensgevaarlijk te rijden bij ijzel of sneeuw.

Jouw antwoord:

Vraag 43

Wat betekent de combinatie van deze twee verkeerstekens?

Flying screens

Staat er het woord - uitgezonderd - dan geldt de verplichte rijrichting niet voor de aangegeven categorie bestuurders. Staat er geen woord maar alleen een symbool, dan geldt het bord juist alleen voor de aangegeven categorie bestuurders. Een blauw rond bord is altijd een gebod! Hier moet iets.

Jouw antwoord:

Vraag 44

Je wilt linksaf slaan, wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Eerst mag de voetganger voor gaan, die loopt op of nadert een VOP! Dan jij als motor rijder omdat je op de afbuigende voorrangsweg rijdt (haaietanden). Daarna mag de auto, omdat de auto voorrang moet geven aan alle bestuurders die op de afbuigende voorrangsweg rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 46

Je wilt op deze manier de file inhalen, mag dat?

Flying screens

Het snelheidsverschil mag niet meer dan 10 km/u zijn.

Jouw antwoord:

Vraag 48

Je parkeert hier je motor, mag dat?

Flying screens

Er mag alleen geparkeerd worden op eigen terrein of op parkeerplaatsen met een P aangeduid op het wegdek of middels een bord binnen een erf.

Jouw antwoord:

Vraag 49

Onder welke omstandigheden anticipeer je op wat komen kan? A: . B:

Flying screens

Je moet altijd proberen in te schatten wat jouw rijgedrag kan belemmeren. Ook al is het op dat moment nog niet te zien!

Jouw antwoord:

Vraag 50

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Jij zit samen met de fietser op de afbuigende voorrangsweg. De auto moet dus wachten. De fietser gaat nog rechtdoor en jij wilt de voorrangsweg verlaten, dan gaat de fietser eerst. Een soort rechtdoorregel kun je toepassen.

Jouw antwoord:

Vraag 52

Je wilt rechtdoor. Mag dat als je dit bord passeert?

Flying screens

Hier mag je rijden. Het bord is rond met een rode rand! Alle borden rond met een rode rand zijn verbodsborden. Er mag iets niet! Wat niet mag, staat erin. Bij dit bord mogen geen bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor inrijden.

Jouw antwoord:

Vraag 53

Als je je motor op de middenstandaard wilt zetten, waar moet je dan op letten?

Flying screens

Als je op vakantie gaat neem je een sterke plaat mee, zodat je die onder de middenbok kan plaatsen, zodat de motor niet wegzakt en valt.
Als je de motor niet op een verharde vlakke ondergrond zet en hij valt dan komt al het gewicht op de zijkant van de motor. Meestal krijg je door het lompe gewicht vervelende en dure schade aan de motor!

Jouw antwoord:

Vraag 54

Je parkeert hier, mag dat?

Flying screens

Je mag niet eens stilstaan op een fietsstrook die gemarkeerd is met een onderbroken of doorgetrokken streep. Ook niet er naast. Als je niet mag stilstaan hoe wil je dan parkeren? Je zult voordat je gaat parkeren eerst moeten stoppen en dat mag dus niet!

Jouw antwoord:

Vraag 55

Wat wil dit verkeersteken duidelijk maken?

Flying screens

Alle ronde borden met een rode rand houden een verbod in. Dan mag er iets niet. In dit geval het keren.

Jouw antwoord:

Vraag 56

Bij welk van deze verkeersborden mag je door een motor worden ingehaald?

Flying screens

B duidt het einde aan van het inhaalverbod. Kijk goed uit dat je zelf niet wordt ingehaald!

Jouw antwoord:

Vraag 57

Hoe kun je de meeste remvertraging (met automatisch antiblokkeringsysteem) bereiken?

Flying screens

Door het elektronisch systeem wordt de blokkering van het voorwiel bij een noodstop voorkomen. Je kunt zelfs nog enigszins sturen. Schrik er niet van, omdat het een raar gevoel is laten de meeste bestuurders de rem weer los.....dit moet je niet doen! Oefen hiermee op een vrije parkeerplaats.

Jouw antwoord:

Vraag 58

Bevatten een glaasje jenever en een glas bier evenveel alcohol?

Flying screens

Wijn, bier en jenever hebben andere alcoholpercentages, maar daarnaast is ook de hoeveelheid drank per standaardglas verschillend. Je krijgt maar een beetje jenever ten opzichte van het glas bier.

Jouw antwoord:

Vraag 59

Je wilt rechtdoor, moet je de bromfietser voor laten gaan?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 60

Hoeveel meter afstand moet je onderling minimaal houden wanneer je in groepsverband 80 rijdt?

Flying screens

Wanneer je in groepsverband 80 km/u rijdt moet de onderlinge afstand minimaal 30 meter zijn. Elke motorbestuurder moet goed opletten dat de motorrijder voor zich geen gekke dingen doet. Als hij voor je door een diepe kuil rijdt heb je al niet zoveel meter meer om daadwerkelijk uit te wijken of te remmen. Beter is om nog meer afstand te houden! In ieder geval 2 seconden.

Jouw antwoord:

Vraag 61

Is dit het juiste schoeisel voor een motorrijder?

Flying screens

Wettelijk is er inderdaad nog niets beschreven daarover. Echter behoort een motorrijder zichzelf te beschermen tegen onnodig letsel. Het kan zelfs zo zijn dat je niets krijgt van de verzekering, omdat die ook in de polis praten over beschermende kledij! Het is de enige bescherming, je hebt geen kreukelzone! Een goede investering: motor laarzen!

Jouw antwoord:

Vraag 62

Je loopt, met de motor aan de hand. Moet je een valhelm opzetten?

Flying screens

Nee, als je naast de motor loopt, ben je voetganger. Je moet wel de leeftijd van minimaal 18 jaar hebben. Je moet wel in het bezit zijn van het betreffende rijbewijs A!

Jouw antwoord:

Vraag 63

Je wilt hier inhalen, is dat veilig op deze manier?

Flying screens

Er wordt hard gereden en bestuurders zien je vaak niet aankomen. Er is veel te weinig ruimte en het is verboden om binnen een rijstrook in te halen.

Jouw antwoord:

Vraag 64

Bij welk van deze verkeersborden laat je verkeer dat je tegemoet komt voor gaan?

Flying screens

B = inrijden toegestaan. C = Tegenliggers, dat wil zeggen dat het op dat moment overgaat van eenrichtingsverkeer naar een rijbaan met tweerichtingsverkeer. Let op inhalend verkeer!

Jouw antwoord:

Vraag 65

Is het in sommige situaties toegestaan om groot licht te voeren binnen de bebouwde kom?

Flying screens

Wanneer je met alleen dimlicht de situatie op de weg niet goed kunt overzien mag je groot licht voeren binnen de bebouwde kom wanneer het donker is. Maar alleen wanneer je hiermee geen andere weggebruikers hindert.

Jouw antwoord:

  • Verkeersregels

    0 van de 50 goed


Antwoorden

  • Gevaarherkenning

  • Klik op de vraag voor uitleg en motivatie

Sensor Development System

Long, costly development times were required for angular rate and acceleration sensing technologies, especially over temprature. Problem analysis generated requirements on new sensor Hardware-in-the-Loop equipment cutting development times from well over a year to a few weeks. Patent pending on this system.