L

Theorie examen oefenen

Oefen hier het CBR theorie examen voor de auto, motor of bromfiets

Al onze examens zijn gratis. Probeer ons theorie examen eens uit.

Heb je al een account, klik dan op inloggen

Examen uitslagen

Overzicht van examens

Samenvatting examen 1

Vraag 1

Moet je de grijze auto voor laten gaan?

Flying screens

De grijze auto gaat voor. De grijze auto is een bestuurder van rechts. Op gelijkwaardige kruispunten gaan alle bestuurders van rechts voor! Gelijkwaardig wil zeggen dat alle wegen verhard zijn en dat er geen borden staan die de voorrang regelen.

Jouw antwoord:

Vraag 2

Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?

Flying screens

Een bromfiets of snorfiets wordt op het trottoir neergezet op een zodanige wijze dat er genoeg ruimte over blijft voor de voetgangers en dat de voetgangers er geen hinder van ondervinden. Zoals je nu de bromfiets neergezet is, is het goed. Zoveel mogelijk aan de kant.

Jouw antwoord:

Vraag 3

Je wilt rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Als je bij een blauw rond bord aankomt met een witte pijl, dan moet je de richting volgen die de pijl aangeeft. Rechtdoor mag hier dus niet. Je moet eerst het kruispunt naar rechts oversteken.

Jouw antwoord:

Vraag 4

Wat is de minimale leeftijd om met een brommobiel te mogen rijden?

Flying screens

Hiervoor moet je eerst theorieexamen doen bij het CBR. Als je hiervoor slaagt, kan je op het gemeentehuis een rijbewijs AM aanvragen. Je moet minimaal WA verzekert zijn. Dit geldt ook voor brommobielen. Zorg dat je altijd originelen papieren bij je hebt. Een kopie is niet toegestaan. Op een bromfiets moet je een goedgekeurde helm, die goed bevestigd zit, dragen. In een brommobiel geldt de draagplicht voor de driepunts gordel.

Jouw antwoord:

Vraag 5

Je wilt rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Hier mag je niet rijden. Het bord is rond met een rode rand! Alle borden rond met een rode rand zijn verbodsborden. Er mag iets niet! Wat niet mag staat erin. Staat er niets in dan betreft het verboden in te rijden voor alle bestuurders behalve voorrangsvoertuigen. Bij dit bord mogen geen bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 6

Mag je hier gaan rijden?

Flying screens

Nee. Als er een busstrook of busbaan ligt, zoals in dit geval, dan blijf je naast de doorgetrokken lijn op de rijbaan rijden. Hier mag alleen een lijn bus gebruik van maken. Er staat een fikse boete op het onterecht gebruiken van een busstrook of busbaan.

Jouw antwoord:

Vraag 7

Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?

Flying screens

Dat is hinderen van degene die de uitrit wil verlaten of inrijden. Hinderen is nooit toegestaan. Zelfs als het je eigen uitrit betreft mag je hier niet zo je brom- of snorfiets neerzetten.

Jouw antwoord:

Vraag 8

Wanneer is het beste om je bandenspanning te meten?

Flying screens

Door het rijden krijg je wrijving van de band op het wegdek waardoor warmte ontstaat. Door warmte zet de band uit. Hierdoor kun je niet meer de juiste bandenspanning meten.

Jouw antwoord:

Vraag 9

Is de schijfrem aan het voorwiel de belangrijkste rem?

Flying screens

Als je remt moet altijd eerst de voorrem gebruikt worden alvorens de achterrem aan te raken. Eerst het gewicht naar voren verplaatsen door te remmen met de voorrem. Daarna de achterrem erbij gaan gebruiken. Rustig en opbouwend remmen met de voorrem. De voorrem is meestal zwaarder uitgevoerd. Bijvoorbeeld een schijfrem voor en een trommelrem achter. Zorg dat je de remmen goed onderhoudt!

Jouw antwoord:

Vraag 10

Je verlaat met je bromfiets de bebouwde kom. Wat is hier de maximum snelheid?

Flying screens

Op een bromfiets moet je je binnen de bebouwde kom op een fiets/bromfietspad aan de maximumsnelheid houden van 30 km per uur. Buiten de bebouwde kom op het fiets/bromfietspad mag je niet sneller rijden dan 40 km per uur. De bromfiets zelf mag niet harder KUNNEN dan 45 km per uur! Heb je de bromfiets opgevoerd en kan hij harder dan 45, dan kan er bij een controle besloten worden om naast een bekeuring ook nog eens de onderdelen die voor een hogere snelheid zorgen te demonteren. In het ergste geval nemen ze de bromfiets in beslag! Voor snorfietsen geldt 25 km per uur max.

Jouw antwoord:

Vraag 26

Je wilt hier rechtdoor rijden, moet je de afbuigende tram voor laten gaan?

Flying screens

Een tram gaat bijna altijd voor maar als jij op een voorrangsweg zit ga jij natuurlijk eerst.

Jouw antwoord:

Vraag 27

Je wil rechtdoor gaan. Moet je stoppen?

Flying screens

De tekst op het wegdek is er voor de veiligheid geplaatst. Je zal bij de kruising voor de stopstreep moeten stoppen. Zodat je goed de situatie kan overzien voor je verder gaat.

Jouw antwoord:

Vraag 28

Mag je hier inrijden?

Flying screens

Dit geldt voor alle bestuurders, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Uitgezonderd bestemmingverkeer zie onderbord en voorrangsvoertuigen. Bestemmingsverkeer = o.a. mensen die er wonen of werken.

Jouw antwoord:

Vraag 29

Je wilt rechtsaf. Mag dat?

Flying screens

Het bord geeft niet aan dat het gaat om een eenrichtingsweg. Je kan hier dus tegenliggers verwachten !!

Jouw antwoord:

Vraag 30

Je hebt goed gekeken. Er komt geen verkeer aan. Mag je dan doorrijden, zonder te stoppen?

Flying screens

Dit bord staat vaak bij onoverzichtelijke kruisingen. Waar de bestuurder op de kruisende weg voorrang heeft.

Jouw antwoord:

Vraag 31

De trein is zojuist gepasseerd. Mag je meteen doorrijden?

Flying screens

Bord J13 geeft aan dat het een overweg is met meerdere sporen. Er kan dus nog een trein volgen. Pas als het rode licht gedoofd is, kun je verder rijden. Je weet dan zeker dat er niet nog een trein aan komt.

Jouw antwoord:

Vraag 32

Je wil rechtdoor. Moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger is geen bestuurder. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.

Jouw antwoord:

Vraag 33

Je rijdt zo om een vriend snel weg te brengen. Mag dat?

Flying screens

Als je op de brom- of snorfiets rijdt mag je nooit naast een ander bestuurder rijden. Alleen twee fietsers mogen naast elkaar fietsen.

Jouw antwoord:

Vraag 34

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 35

Welk bord betekent: verleen vooorrang?

Flying screens

Betekent ook over de hele wereld hetzelfde: VOORRANG VERLENEN AAN BESTUURDERS OP DE KRUISENDE WEG. LET OP: dus geen voetgangers !! Ook al zou dit bord besneeuwd (o.i.d.) zijn dan nog blijft de vorm altijd herkenbaar.

Jouw antwoord:

Vraag 36

Moet je hier stoppen?

Flying screens

Bord B7 geldt altijd: STOP. Ook als er geen verkeer is ! Deze borden worden vaak bij onoverzichtelijke kruisingen geplaatst waar voorrang moet worden verleent aan alle bestuurders op de kruisende weg. Als je dan stilstaat kun je de situatie eerst goed bekijken voor je verder gaat. Voetgangers hoef je hier niet voor te laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 37

Je blijft de voetgangersoversteekplaats volgen. Moet je hier de bestelbus voor laten gaan?

Flying screens

Alle bestuurders die bord L2 naderen, moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die oversteken of op het punt staan dit te doen voor laten gaan. Als je hier naast je bromfiets had gelopen had de bestelbus jou voor moeten laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 38

Je wil rechtdoor. Mag je deze rijstrook blijven volgen?

Flying screens

Pas als je bij de kruising die hierna komt linksaf wilt gaan, dan pas mag je de linker rijstrook volgen.

Jouw antwoord:

Vraag 39

Mag je hier je bromfiets keren?

Flying screens

Bord C3 geeft aan dat bestuurders van alle voertuigen maar van 1 richting deze straat in mag rijden. Keren is dan ook verboden.

Jouw antwoord:

Vraag 40

Je wilt hier oversteken. Moet je alle bestuurders voor laten gaan?

Flying screens

Het naderen van een voorrangskruising of een voorrangsweg is te herkennen aan de borden B6 of B7 of aan de haaientanden op het wegdek. Als je deze ziet, moet je voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg.

Jouw antwoord:

Vraag 41

Wat verstaat men onder stapvoets rijden?

Flying screens

Stapvoets is de gang van het paard. De snelheid van een paard dat stapt, is 8 tot 9 km per uur.

Jouw antwoord:

Vraag 42

Rijd je hier op de goede plaats?

Flying screens

Rechts van het midden wil niet zeggen: uiterst rechts! Hou minimaal een meter afstand van de geparkeerde auto's. Als je meer afstand houdt van de geparkeerde auto's word je niet verrast door uitstappende bestuurders of wegrijdende auto's. Bovendien verklein je de kans op het veroorzaken van schade aan de auto's.

Jouw antwoord:

Vraag 43

Mag je hier de bestelbus inhalen?

Flying screens

In deze situatie heb je weinig zicht op tegenliggers vandaar de doorgetrokken streep.

Jouw antwoord:

Vraag 44

Je rijdt hier buiten de bebouwde kom. Wat is hier de maximum snelheid voor bromfietsen?

Flying screens

De maximumsnelheid voor bromfietsers binnen de bebouwde kom op het fiets/bromfietspad is 30 km per uur. De maximumsnelheid voor bromfietsers buiten de bebouwde kom op het fiets/bromfietspad is 40 km per uur.Voor snorfietsers geldt binnen en buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 25 km per uur.

Jouw antwoord:

Vraag 45

Mag je bij dit bord met je snorfiets de betreffende straat inrijden?

Flying screens

LET OP: Met je bromfiets mag je hier wel inrijden.

Jouw antwoord:

Vraag 46

Nader je hier een voorrangskruising?

Flying screens

Bij zo'n soort kruising is extra voorzichtigheid geboden! Je moet hier alle bestuurders die van rechts komen voor laten gaan omdat het een gelijkwaardig kruispunt is.

Jouw antwoord:

Vraag 47

Je moet hier linksaf. Kun je tegenliggers verwachten?

Flying screens

Alleen bij bord C3 = eenrichtingsweg kun je geen tegenliggers verwachten. Voor de rest kun je altijd tegenliggers op de rijbaan verwachten.

Jouw antwoord:

Vraag 48

Hoe lang heeft je lichaam nodig om 1 standaard glas alcohol af te breken?

Flying screens

Je bent altijd strafbaar als je meer op hebt dan het toegestane maximum. Bij ongeveer 10% van alle dodelijke verkeersongevallen met een snor- of bromfiets is sprake van alcoholgebruik. Dat betekent dat elke maand 1 dode en 15 gewonden (met ziekenhuisopnamen) vallen door alcoholgebruik.

Jouw antwoord:

Vraag 49

Mag je hier je bromfiets parkeren?

Flying screens

Bord E1 verbiedt het parkeren op de rijbaan. Echter is het neerzetten van de bromfiets op een trottoir of in de berm wel toegstaan.

Jouw antwoord:

Vraag 50

Mag je hier met je bromfiets aan de hand deze weg inlopen?

Flying screens

Bord C1 geeft aan dat de weg gesloten is in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Behalve voor voetgangers en bestuurders van voorrangsvoertuigen. Voorrangsvoertuigen zijn politie, brandweer, ambulance en bloedbank met optisch- en geluidssignalen.

Jouw antwoord:

Vraag 51

Het geluidsniveau van een snorfiets mag niet meer bedragen dan .. db?

Flying screens

Het geluidsniveau van een snorfiets mag niet meer bedragen dan 90 db. LET OP: Het geluidsniveau van een bromfiets mag niet meer bedragen dan 97 db.

Jouw antwoord:

Vraag 52

Je blijft het fiets-bromfietspad volgen. Moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

De bestuurder van de auto heeft eveneens haaientanden wat ook betekent dat hij (de auto) alle bestuurders op de kruisende weg voorang moet verlenen.

Jouw antwoord:

Vraag 53

Je moet stoppen bij de spoorwegovergang. Sta je hier goed opgesteld?

Flying screens

Een suggestiestrook is een gemarkeerde strook langs een rijstrook zonder fiets erin getekend (is die er wel ingetekend dan noem je het een fietsstrook). Hier zie je geen bord G11, G12a of G13 of een afbeelding van een fiets dus moet je de uiterst rechts gelegen suggestiestrook gebruiken. De suggestiestrook geldt voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.

Jouw antwoord:

Vraag 54

Je wil met je bromfiets richting Roosendaal. Kun je hier de ANWB-borden blijven volgen?

Flying screens

Bord K7 is een wegwijzer voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers (handwijzer) met lokaal doel, stedelijke fietsroutenummer en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer. Het bord vertelt je dus hoe je in Roosendaal moet komen.

Jouw antwoord:

Vraag 55

Wat is het algemeen alarmnummer?

Flying screens

Het algemene alarmnummer is 112. Maar voor je dit nummer belt ga je eerst de veiligheid waarborgen zodat er niet nog meer slachtoffers vallen. Voorbeeld: Zet je bromfiets een beetje schuin met de richtingaanwijzer aan. Kleding op de weg neerleggen. Iemand vragen om het verkeer om te leiden.

Jouw antwoord:

Vraag 56

Je wilt linksaf. Moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger van links of rechts laat je alleen voorgaan als er een zebrapad ligt of als je uit een uitrit komt. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.

Jouw antwoord:

Vraag 57

Hoe lang is een bromfietsrijbewijs geldig?

Flying screens

Als je eenmaal je bromfietsrijbewijs hebt gehaald kun je daar je leven lang gebruik van maken mits je gezond blijft. Let wel op: het bromfietscertificaat verliest zijn geldigheid wanneer het onleesbaar, gedeeltelijk onleesbaar of versleten is, als je opzettelijk verkeerde gegevens vermeldt bij aanvraag van het certificaat of examen. Bij het afgeven van een duplicaat verliest het origineel zijn geldigheid. Als je geen of een ongeldig bromfietscertificaat hebt, zal de verzekering bij schade niet uitbetalen! Na tien jaar verversen.....nieuwe foto anders herkennen ze je niet meer!

Jouw antwoord:

Vraag 58

Je wil rechtdoor, moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

Gelijkwaardige kruisingen of splitsingen zijn te herkennen aan een situatie met zijwegen waar de voorrang niet geregeld is door verkeersborden.

Jouw antwoord:

Vraag 59

Mag je hier het voetpad op deze manier blijven volgen?

Flying screens

Het ronde blauwe bord G7 geeft aan dat je een voetpad nadert. Het voetpad is verboden voor alle bestuurders, uitgezonderd gehandicapten met een gehandicaptenvoertuig, eventueel met een ingeschakelde motor. Gehandicaptenvoertuigen zijn volgens de wegenverkeerswet ook voetgangers.

Jouw antwoord:

Vraag 60

Je wilt hier rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Het is een eenrichtingsweg. Deze weg is in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee. Normaal mag je hier wel als voetganger lopen, maar omdat er een bord C16 geplaatst is, mag je er ook met de bromfiets aan de hand niet in lopen.

Jouw antwoord:

Vraag 61

Bij dit bord is de toegestane snelheid:

Flying screens

Het begrip 'stapvoets' rijden slaat op het berijden van een paard. Stapvoets heeft een paard een snelheid die de 15 kilometer niet overstijgt.

Jouw antwoord:

Vraag 62

Mag je hier rechtdoor op de rijbaan blijven rijden?

Flying screens

Dit bord betekent dat je van de rijbaan af moet en op het fiets- bromfietspad moet gaan rijden. Blijf altijd goed opletten waar je met je bromfiets moet gaan rijden. Rij je in een brommobiel dan volg je de regels van motorvoertuigen en moet je hier de rijbaan blijven volgen. Let op! De maximum snelheid op het bromfietspad binnen de kom is 30 km per uur!

Jouw antwoord:

Vraag 63

Mag het kind zo met je mee rijden?

Flying screens

De passagier op een bromfiets moet een goed passende helm dragen. Als er in de vraag een leeftijd wordt genoemd, dan ben je bij passagiers onder de 8 jaar ook nog verplicht zorg te dragen voor rug- hand en voetsteun! De helm moet goed passen en goed op het hoofd worden bevestigd! Doe jij je helm altijd vast?

Jouw antwoord:

Vraag 64

Je wilt hier de uitrit verlaten. Wie moet je voor laten gaan?

Flying screens

Als je een uitrit verlaat moet je alle weggebruikers voor laten gaan. Vaak wordt er veel te snel gereden, waardoor er te weinig gekeken wordt. Een ongeval is dan zo gebeurd.

Jouw antwoord:

Vraag 65

Mag je zo remmen?

Flying screens

Als je gaat remmen moet je dit met alle vingers doen. Je kunt dan beter de remkracht doceren als met een paar vingers. Als het om een valpartij gaat kun je het stuur niet snel genoeg loslaten. Als het om een noodstop gaat kun je niet hard genoeg remmen. De voorrem is de belangrijkste!

Jouw antwoord:

Vraag 1

Moet je de grijze auto voor laten gaan?

Flying screens

De grijze auto gaat voor. De grijze auto is een bestuurder van rechts. Op gelijkwaardige kruispunten gaan alle bestuurders van rechts voor! Gelijkwaardig wil zeggen dat alle wegen verhard zijn en dat er geen borden staan die de voorrang regelen.

Jouw antwoord:

Vraag 2

Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?

Flying screens

Een bromfiets of snorfiets wordt op het trottoir neergezet op een zodanige wijze dat er genoeg ruimte over blijft voor de voetgangers en dat de voetgangers er geen hinder van ondervinden. Zoals je nu de bromfiets neergezet is, is het goed. Zoveel mogelijk aan de kant.

Jouw antwoord:

Vraag 3

Je wilt rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Als je bij een blauw rond bord aankomt met een witte pijl, dan moet je de richting volgen die de pijl aangeeft. Rechtdoor mag hier dus niet. Je moet eerst het kruispunt naar rechts oversteken.

Jouw antwoord:

Vraag 5

Je wilt rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Hier mag je niet rijden. Het bord is rond met een rode rand! Alle borden rond met een rode rand zijn verbodsborden. Er mag iets niet! Wat niet mag staat erin. Staat er niets in dan betreft het verboden in te rijden voor alle bestuurders behalve voorrangsvoertuigen. Bij dit bord mogen geen bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor rijden.

Jouw antwoord:

Vraag 6

Mag je hier gaan rijden?

Flying screens

Nee. Als er een busstrook of busbaan ligt, zoals in dit geval, dan blijf je naast de doorgetrokken lijn op de rijbaan rijden. Hier mag alleen een lijn bus gebruik van maken. Er staat een fikse boete op het onterecht gebruiken van een busstrook of busbaan.

Jouw antwoord:

Vraag 7

Je zet hier je bromfiets neer. Mag dat?

Flying screens

Dat is hinderen van degene die de uitrit wil verlaten of inrijden. Hinderen is nooit toegestaan. Zelfs als het je eigen uitrit betreft mag je hier niet zo je brom- of snorfiets neerzetten.

Jouw antwoord:

Vraag 8

Wanneer is het beste om je bandenspanning te meten?

Flying screens

Door het rijden krijg je wrijving van de band op het wegdek waardoor warmte ontstaat. Door warmte zet de band uit. Hierdoor kun je niet meer de juiste bandenspanning meten.

Jouw antwoord:

Vraag 9

Is de schijfrem aan het voorwiel de belangrijkste rem?

Flying screens

Als je remt moet altijd eerst de voorrem gebruikt worden alvorens de achterrem aan te raken. Eerst het gewicht naar voren verplaatsen door te remmen met de voorrem. Daarna de achterrem erbij gaan gebruiken. Rustig en opbouwend remmen met de voorrem. De voorrem is meestal zwaarder uitgevoerd. Bijvoorbeeld een schijfrem voor en een trommelrem achter. Zorg dat je de remmen goed onderhoudt!

Jouw antwoord:

Vraag 26

Je wilt hier rechtdoor rijden, moet je de afbuigende tram voor laten gaan?

Flying screens

Een tram gaat bijna altijd voor maar als jij op een voorrangsweg zit ga jij natuurlijk eerst.

Jouw antwoord:

Vraag 27

Je wil rechtdoor gaan. Moet je stoppen?

Flying screens

De tekst op het wegdek is er voor de veiligheid geplaatst. Je zal bij de kruising voor de stopstreep moeten stoppen. Zodat je goed de situatie kan overzien voor je verder gaat.

Jouw antwoord:

Vraag 28

Mag je hier inrijden?

Flying screens

Dit geldt voor alle bestuurders, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Uitgezonderd bestemmingverkeer zie onderbord en voorrangsvoertuigen. Bestemmingsverkeer = o.a. mensen die er wonen of werken.

Jouw antwoord:

Vraag 29

Je wilt rechtsaf. Mag dat?

Flying screens

Het bord geeft niet aan dat het gaat om een eenrichtingsweg. Je kan hier dus tegenliggers verwachten !!

Jouw antwoord:

Vraag 30

Je hebt goed gekeken. Er komt geen verkeer aan. Mag je dan doorrijden, zonder te stoppen?

Flying screens

Dit bord staat vaak bij onoverzichtelijke kruisingen. Waar de bestuurder op de kruisende weg voorrang heeft.

Jouw antwoord:

Vraag 31

De trein is zojuist gepasseerd. Mag je meteen doorrijden?

Flying screens

Bord J13 geeft aan dat het een overweg is met meerdere sporen. Er kan dus nog een trein volgen. Pas als het rode licht gedoofd is, kun je verder rijden. Je weet dan zeker dat er niet nog een trein aan komt.

Jouw antwoord:

Vraag 32

Je wil rechtdoor. Moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger is geen bestuurder. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.

Jouw antwoord:

Vraag 33

Je rijdt zo om een vriend snel weg te brengen. Mag dat?

Flying screens

Als je op de brom- of snorfiets rijdt mag je nooit naast een ander bestuurder rijden. Alleen twee fietsers mogen naast elkaar fietsen.

Jouw antwoord:

Vraag 34

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Flying screens

Jouw antwoord:

Vraag 35

Welk bord betekent: verleen vooorrang?

Flying screens

Betekent ook over de hele wereld hetzelfde: VOORRANG VERLENEN AAN BESTUURDERS OP DE KRUISENDE WEG. LET OP: dus geen voetgangers !! Ook al zou dit bord besneeuwd (o.i.d.) zijn dan nog blijft de vorm altijd herkenbaar.

Jouw antwoord:

Vraag 36

Moet je hier stoppen?

Flying screens

Bord B7 geldt altijd: STOP. Ook als er geen verkeer is ! Deze borden worden vaak bij onoverzichtelijke kruisingen geplaatst waar voorrang moet worden verleent aan alle bestuurders op de kruisende weg. Als je dan stilstaat kun je de situatie eerst goed bekijken voor je verder gaat. Voetgangers hoef je hier niet voor te laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 37

Je blijft de voetgangersoversteekplaats volgen. Moet je hier de bestelbus voor laten gaan?

Flying screens

Alle bestuurders die bord L2 naderen, moeten voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die oversteken of op het punt staan dit te doen voor laten gaan. Als je hier naast je bromfiets had gelopen had de bestelbus jou voor moeten laten gaan.

Jouw antwoord:

Vraag 38

Je wil rechtdoor. Mag je deze rijstrook blijven volgen?

Flying screens

Pas als je bij de kruising die hierna komt linksaf wilt gaan, dan pas mag je de linker rijstrook volgen.

Jouw antwoord:

Vraag 39

Mag je hier je bromfiets keren?

Flying screens

Bord C3 geeft aan dat bestuurders van alle voertuigen maar van 1 richting deze straat in mag rijden. Keren is dan ook verboden.

Jouw antwoord:

Vraag 40

Je wilt hier oversteken. Moet je alle bestuurders voor laten gaan?

Flying screens

Het naderen van een voorrangskruising of een voorrangsweg is te herkennen aan de borden B6 of B7 of aan de haaientanden op het wegdek. Als je deze ziet, moet je voorrang verlenen aan alle bestuurders op de kruisende weg.

Jouw antwoord:

Vraag 41

Wat verstaat men onder stapvoets rijden?

Flying screens

Stapvoets is de gang van het paard. De snelheid van een paard dat stapt, is 8 tot 9 km per uur.

Jouw antwoord:

Vraag 42

Rijd je hier op de goede plaats?

Flying screens

Rechts van het midden wil niet zeggen: uiterst rechts! Hou minimaal een meter afstand van de geparkeerde auto's. Als je meer afstand houdt van de geparkeerde auto's word je niet verrast door uitstappende bestuurders of wegrijdende auto's. Bovendien verklein je de kans op het veroorzaken van schade aan de auto's.

Jouw antwoord:

Vraag 43

Mag je hier de bestelbus inhalen?

Flying screens

In deze situatie heb je weinig zicht op tegenliggers vandaar de doorgetrokken streep.

Jouw antwoord:

Vraag 45

Mag je bij dit bord met je snorfiets de betreffende straat inrijden?

Flying screens

LET OP: Met je bromfiets mag je hier wel inrijden.

Jouw antwoord:

Vraag 46

Nader je hier een voorrangskruising?

Flying screens

Bij zo'n soort kruising is extra voorzichtigheid geboden! Je moet hier alle bestuurders die van rechts komen voor laten gaan omdat het een gelijkwaardig kruispunt is.

Jouw antwoord:

Vraag 47

Je moet hier linksaf. Kun je tegenliggers verwachten?

Flying screens

Alleen bij bord C3 = eenrichtingsweg kun je geen tegenliggers verwachten. Voor de rest kun je altijd tegenliggers op de rijbaan verwachten.

Jouw antwoord:

Vraag 48

Hoe lang heeft je lichaam nodig om 1 standaard glas alcohol af te breken?

Flying screens

Je bent altijd strafbaar als je meer op hebt dan het toegestane maximum. Bij ongeveer 10% van alle dodelijke verkeersongevallen met een snor- of bromfiets is sprake van alcoholgebruik. Dat betekent dat elke maand 1 dode en 15 gewonden (met ziekenhuisopnamen) vallen door alcoholgebruik.

Jouw antwoord:

Vraag 49

Mag je hier je bromfiets parkeren?

Flying screens

Bord E1 verbiedt het parkeren op de rijbaan. Echter is het neerzetten van de bromfiets op een trottoir of in de berm wel toegstaan.

Jouw antwoord:

Vraag 50

Mag je hier met je bromfiets aan de hand deze weg inlopen?

Flying screens

Bord C1 geeft aan dat de weg gesloten is in beide richtingen voor bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Behalve voor voetgangers en bestuurders van voorrangsvoertuigen. Voorrangsvoertuigen zijn politie, brandweer, ambulance en bloedbank met optisch- en geluidssignalen.

Jouw antwoord:

Vraag 52

Je blijft het fiets-bromfietspad volgen. Moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

De bestuurder van de auto heeft eveneens haaientanden wat ook betekent dat hij (de auto) alle bestuurders op de kruisende weg voorang moet verlenen.

Jouw antwoord:

Vraag 53

Je moet stoppen bij de spoorwegovergang. Sta je hier goed opgesteld?

Flying screens

Een suggestiestrook is een gemarkeerde strook langs een rijstrook zonder fiets erin getekend (is die er wel ingetekend dan noem je het een fietsstrook). Hier zie je geen bord G11, G12a of G13 of een afbeelding van een fiets dus moet je de uiterst rechts gelegen suggestiestrook gebruiken. De suggestiestrook geldt voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers.

Jouw antwoord:

Vraag 54

Je wil met je bromfiets richting Roosendaal. Kun je hier de ANWB-borden blijven volgen?

Flying screens

Bord K7 is een wegwijzer voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers (handwijzer) met lokaal doel, stedelijke fietsroutenummer en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer. Het bord vertelt je dus hoe je in Roosendaal moet komen.

Jouw antwoord:

Vraag 56

Je wilt linksaf. Moet je de voetganger voor laten gaan?

Flying screens

Een voetganger van links of rechts laat je alleen voorgaan als er een zebrapad ligt of als je uit een uitrit komt. Ezelsbruggetje: Kijk je de voetganger in zijn oor dan ga jij voor.

Jouw antwoord:

Vraag 57

Hoe lang is een bromfietsrijbewijs geldig?

Flying screens

Als je eenmaal je bromfietsrijbewijs hebt gehaald kun je daar je leven lang gebruik van maken mits je gezond blijft. Let wel op: het bromfietscertificaat verliest zijn geldigheid wanneer het onleesbaar, gedeeltelijk onleesbaar of versleten is, als je opzettelijk verkeerde gegevens vermeldt bij aanvraag van het certificaat of examen. Bij het afgeven van een duplicaat verliest het origineel zijn geldigheid. Als je geen of een ongeldig bromfietscertificaat hebt, zal ..

Jouw antwoord:

Vraag 58

Je wil rechtdoor, moet je de auto voor laten gaan?

Flying screens

Gelijkwaardige kruisingen of splitsingen zijn te herkennen aan een situatie met zijwegen waar de voorrang niet geregeld is door verkeersborden.

Jouw antwoord:

Vraag 59

Mag je hier het voetpad op deze manier blijven volgen?

Flying screens

Het ronde blauwe bord G7 geeft aan dat je een voetpad nadert. Het voetpad is verboden voor alle bestuurders, uitgezonderd gehandicapten met een gehandicaptenvoertuig, eventueel met een ingeschakelde motor. Gehandicaptenvoertuigen zijn volgens de wegenverkeerswet ook voetgangers.

Jouw antwoord:

Vraag 60

Je wilt hier rechtdoor. Mag dat?

Flying screens

Het is een eenrichtingsweg. Deze weg is in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee. Normaal mag je hier wel als voetganger lopen, maar omdat er een bord C16 geplaatst is, mag je er ook met de bromfiets aan de hand niet in lopen.

Jouw antwoord:

Vraag 61

Bij dit bord is de toegestane snelheid:

Flying screens

Het begrip 'stapvoets' rijden slaat op het berijden van een paard. Stapvoets heeft een paard een snelheid die de 15 kilometer niet overstijgt.

Jouw antwoord:

Vraag 62

Mag je hier rechtdoor op de rijbaan blijven rijden?

Flying screens

Dit bord betekent dat je van de rijbaan af moet en op het fiets- bromfietspad moet gaan rijden. Blijf altijd goed opletten waar je met je bromfiets moet gaan rijden. Rij je in een brommobiel dan volg je de regels van motorvoertuigen en moet je hier de rijbaan blijven volgen. Let op! De maximum snelheid op het bromfietspad binnen de kom is 30 km per uur!

Jouw antwoord:

Vraag 63

Mag het kind zo met je mee rijden?

Flying screens

De passagier op een bromfiets moet een goed passende helm dragen. Als er in de vraag een leeftijd wordt genoemd, dan ben je bij passagiers onder de 8 jaar ook nog verplicht zorg te dragen voor rug- hand en voetsteun! De helm moet goed passen en goed op het hoofd worden bevestigd! Doe jij je helm altijd vast?

Jouw antwoord:

Vraag 64

Je wilt hier de uitrit verlaten. Wie moet je voor laten gaan?

Flying screens

Als je een uitrit verlaat moet je alle weggebruikers voor laten gaan. Vaak wordt er veel te snel gereden, waardoor er te weinig gekeken wordt. Een ongeval is dan zo gebeurd.

Jouw antwoord:

Vraag 65

Mag je zo remmen?

Flying screens

Als je gaat remmen moet je dit met alle vingers doen. Je kunt dan beter de remkracht doceren als met een paar vingers. Als het om een valpartij gaat kun je het stuur niet snel genoeg loslaten. Als het om een noodstop gaat kun je niet hard genoeg remmen. De voorrem is de belangrijkste!

Jouw antwoord:

  • Verkeersregels

    0 van de 50 goed


Antwoorden

  • Gevaarherkenning

  • Klik op de vraag voor uitleg en motivatie

Sensor Development System

Long, costly development times were required for angular rate and acceleration sensing technologies, especially over temprature. Problem analysis generated requirements on new sensor Hardware-in-the-Loop equipment cutting development times from well over a year to a few weeks. Patent pending on this system.